top of page

CEBACA PANEL MEMBERS
2021-2022
 

Administrative Panel 2021-22

PALANISAMY PP1_edited.png

V.PALANISAMY

PRESIDENT

1 (56).jpg

SP.RAAMANATHAN

HON.TREASURER

1 (26).jpg

S.G.SWAMINATHAN

PRESIDENT - ELECT

1 (57).jpg

R.SENTHIL

HON.JT.SECRETARY

1 (58).jpg

J.SAGAYARAJ

HON.SECRETARY

1 (37).jpg

R.KARUNANIDHE

IMM.PAST PRESIDENT

AMPanel

Advisory Panel

1 (1).jpg

G.SRINIVASAN

1 (38).jpg

S.SIVASAMY

1 (63).jpg

A.AMMASAIAPPAN

ap4_edited.png

CT.NARAYANAN

APanel

Executive Committee 

RCC RAVICHANDRAN_edited.jpg

V.RAVICHANDRAN [RCC]

1 (54).jpg

R.SELVARAJ [VISHNU]

VT.Valluvan.jpeg

VT.VALLUVAN

1 (53).jpg

P.RAVICHANDRAN 

[RC CONS]

4.webp

V.SELVAM

1 (40).jpg

S.K.PERIYASAMY

ECPanel

Training Panel

1 (32).jpg

A.SRIDHAR

1 (66).jpg

K.SHANMUGAM

1 (59).jpg

S.CHINNIAH

TPanel

Member Service Panel

1 (52).jpg

R.ARUNAGIRI

1 (53).jpg

P.RAVICHANDRAN

MSPanel

Academic Panel

1 (55).jpg

R.KRISHNSKUMAR

1 (41).jpg

T.SHANMUGAM

ACPanel

Pre-Employment Programme

1 (56).jpg

SP.RAAMANATHAN

1 (57).jpg

R.SENTHIL

PEPanel

Social Service Panel

1 (35).jpg

R.SELVARAJ [VISHNU]

R.Kumaran.jpeg

R.KUMARAN

VT.Valluvan.jpeg

VT.VALLUVAN

SSPanel

Media Panel

1 (30).jpg

S.BALAKRISHNAN

[ BK ]

psp5.webp

K.KUMAR

1 (35).jpg

R.SELVARAJ

[ ESSAAR ]

MPanel

​Construction Material Test Lab 

ap4.webp

CT.NARAYANAN

SUKUMAR.jpeg

N.SUKUMAR

1 (1).jpg

G.SRINIVASAN

1 (60).jpg

V.GANDHIMATHINATHAN

Sudhakar_edited.jpg

A.SUDHAHAR

1 (39).jpg

P.GOPALAKRISHNAN

1 (61).jpg

D.SABTHARISHI

CMPanel

Plumbing Sanitatation Training Lab

1 (61).jpg

D.SABTHARISHI

[ CHAIRMAN ]

Prakash Krishnan.jpg

K.PRAKASH

1 (33).jpg

D.VEERAPATHIRAN

psp5.webp

K.KUMAR

1 (37).jpg

R.KARUNANIDHE

PSPanel
bottom of page