CEBACA PANEL MEMBERS 2022-2023

Administrative Panel 2022-23

1 (26).jpg

S.G.SWAMINATHAN

PRESIDENT

1 (57).jpg

R.SENTHIL

HON.TREASURER

1 (58).jpg

J.SAGAYARAJ

PRESIDENT - ELECT

1 (53).jpg

P.RAVICHANDRAN (RC)

HON.JT.SECRETARY

1 (56).jpg

SP.RAAMANATHAN

HON.SECRETARY

1.webp

V.PALANISAAMY

IMM.PAST PRESIDENT

Advisory Panel

1 (1).jpg

G.SRINIVASAN

1 (38).jpg

S.SIVASAMY

1 (63).jpg

A.AMMASAIAPPAN

 

Executive Committee 

RCC RAVICHANDRAN.jpeg

V.RAVICHANDRAN [RCC]

1 (40).jpg

S.K.PERIYASAMY

1 (59).jpg

S.CHINNAIAH

1 (54).jpg

R.SELVARAJ

1 (28).jpg

A.SHAMSUDEEN

1 (32).jpg

A.SRIDHAR

VT.Valluvan.jpeg

VT.VALLUVAN

1 (55).jpg

R.KRISHNAKUMAR

4.webp

V.SELVAM

1 (52).jpg

R.ARUNAGIRI

 

Academic Panel

1 (55).jpg

R.KRISHNSKUMAR

1 (41).jpg

T.SHANMUGAM

1 (36).jpg

A.BASKARAN

Special Invitees

4.webp

K.N MOORTHY

Shadow on the Wall

K.PRAKASH

1 (68).jpg

A.VINOTHKUMAR

4.webp

R.THANGAVEL

 
 

Training Panel

1 (59).jpg

S.CHINNIAH

1 (35).jpg

R.SELVARAJ (ESSAR)

1 (66).jpg

K.SHANMUGAM

Social Service Panel

1 (54).jpg

R.SELVARAJ [VISHNU]

VT.Valluvan.jpeg

VT.VALLUVAN

R.Kumaran.jpeg

R.KUMARAN

 
 

Member Service Panel

1 (52).jpg

R.ARUNAGIRI

1 (45).jpg

N.SIVAKUMAR

1 (49).jpg

V.JAYAKUMAR

Media Panel

1 (33).jpg

D.VEERAPATHIRAN

1 (32).jpg

A.SRIDHAR

Membership Development Panel

1 (60).jpg

V.GANDHIMATHINATHAN

4.webp

V.RAVICHANDRAN [RCC]

 

Website / Diary & Calendar

1 (30).jpg

S.BALAKRISHNAN

[ BK ]

psp5.webp

K.KUMAR